Darbų sauga

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
14205  N-2 Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktas (blankų kompl.)
1.05
14204  N-1 Nelaimingo atsitikimo darbe aktas (blankų kompl.)
1.45
12390  Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė
0.15

NUOSTATAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
3417  Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai
1.89
14202  Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (su pakeitimais iki 2016-09-07 d.)
2.53

TAISYKLĖS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
14206  Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai (su pakeitimais iki 2015-01-20 d.)
2.65
11367  Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas 2017 m. NAUJA REDAKCIJA. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
0.01

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
9929  Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
2.23
9928  Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
2.23
9589  Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalas
2.46
9588  Takelažinių priemonių, mechanizmų ir įrenginių apskaitos ir apžiūros žurnalas
2.46
9586  Elborinių ir abrazyvinių įrankių bandymų žurnalas
2.46
9585  Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas
2.52
9584  Taros techninių apžiūrų žurnalas
2.21
4306  Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas
3.50
4305  Apsauginių priemonių apskaitos ir priežiūros žurnalas
2.67
14445  Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas
2.23
14389  Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas
2.80
14343  Incidentų registracijos žurnalas
2.66
14203  Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas 2014 m.
2.23
14006  Mokymo žurnalas (klausytojų kategorija)
2.60
13805  Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)
2.23
12879  Alkoholio kiekio matuoklio naudojimo registras
2.23

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.