Darbų sauga

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
12390  Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė
0.15
14204  N-1 Nelaimingo atsitikimo darbe aktas (blankų kompl.)
1.45
14205  N-2 Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktas (blankų kompl.)
1.05

NUOSTATAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
14202  Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (su pakeitimais iki 2016-09-07 d.)
2.53
3417  Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai
1.89

TAISYKLĖS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
14206  Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai (su pakeitimais iki 2015-01-20 d.)
2.65
11367  Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas 2017 m. NAUJA REDAKCIJA. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
0.01

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
12879  Alkoholio kiekio matuoklio naudojimo registras
2.23
4305  Apsauginių priemonių apskaitos ir priežiūros žurnalas
2.67
4306  Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas
3.50
14203  Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas 2014 m.
2.23
9585  Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas
2.52
9928  Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
2.23
9929  Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
2.23
9586  Elborinių ir abrazyvinių įrankių bandymų žurnalas
2.46
14343  Incidentų registracijos žurnalas
2.66
13805  Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)
2.23
9589  Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalas
2.46
14006  Mokymo žurnalas (klausytojų kategorija)
2.60
14389  Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas
2.80
9588  Takelažinių priemonių, mechanizmų ir įrenginių apskaitos ir apžiūros žurnalas
2.46
9584  Taros techninių apžiūrų žurnalas
2.21
14445  Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas
2.23

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.