Elektra. Šiluma. Dujos

ŠILUMA
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
0547  Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius 2016 m.
4.74
10110  Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės 2017 m.
0.01
10710  Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės 2020 m. NAUJA REDAKCIJA
PRIIMAMI UŽSAKYMAI
0.01
13239  Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
4.34
14290  Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės 2015 m. (su pakeitimais iki 2019-01-25 d.)
4.36
14401  Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės 2018 m.
2.52
14439  Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės 2018 m.
1.80

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.