Įmonės veiklos organizavimas

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
1950  Asmens kortelė A4/2 (blankas)
0.15

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10339  Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas
2.60
10340  Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas
2.60
11413  Sutarčių registras
2.60
14062  Įsakymų personalo klausimais registras
2.60
14483  Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras
3.40
2102  Gautų dokumentų registras
2.60
2103  Siunčiamųjų dokumentų registras
2.60
2104  Įsakymų registras
2.60
2105  Komandiruočių pažymėjimų registravimo žurnalas
2.60
2106  Darbo sutarčių registravimo žurnalas
2.60
6085  Kelionės lapų apskaitos žurnalas
4.10
7455  Sandėlio apskaitos knyga
4.45
7929  Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas
2.60
9754  Lankytojų registravimo žurnalas
2.60

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.