Priešgaisrinė sauga

NUOSTATAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10662  Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai
2.30

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13467  Budėjimų registras
2.90
13806  Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
2.60
14449  Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas
2.95
14450  Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas
2.60
14451  Iškvietimų apskaitos žurnalas
2.60
14746  Gaisro gesinimo priemonių registravimo žurnalas
2.60
2119  Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas
3.10
5653  Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas
2.95
9165  Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas
2.90

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.