Elektra. Šiluma. Dujos

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
8280  Energetikos darbuotojo pažymėjimas
0.30

ŠILUMA
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
0547  Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius
4.50
10110  Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės
3.50
10710 
Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės(NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-07-17)
4.10
13239  Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
4.60
14290 
Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės
3.80
14401  Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės
3.50
14439  Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės
1.90

DUJOS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13675  Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės
5.30
13771  Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės
4.60
13824  Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės 2.10
14220  Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės
3.80
14373  Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės
3.80
14375  Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės
6.80
14378  Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės
4.60
14392  Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės
4.90
14402  Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas 2017 m. NAUJOS. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
0.01
14687  Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės
3.82

ELEKTRA
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
0548  Elektros įrenginių elektrinių parametrų matavimai
3.79
0589  Įžeminimo įrenginių ir izoliacijos varžų matavimo protokolai
3.16
13236  Elektros tinklų apsaugos taisyklės (NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-01-01)
1.71
13237 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
SPALVOTA
4.68
13474  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės
2.30
13676 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
5.89
13677 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės
4.96
13678  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės
4.50
13679  Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės
2.52
13680  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės
4.11
13766 
Elektros tinklų naudojimo taisyklės
(NAUJA REDAKCIJA NUO 2022-10-25)
PRIIMAMI UŽSAKYMAI
0.01
13808  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės
5.05
13815 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės
4.32
14059 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės
3.29
14178  Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės
1.64
14377  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas 2016 m.
9.37
14552 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
NESPALVOTA
3.50
3707  Skirtuminės srovės jungiklių naudojimo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiuose rekomendacijos
2.84
9208  Saugos taisyklės vykdant darbus rangos būdu veikiančiuose elektros įrenginiuose
1.64

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10353  Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas
2.60
11468  Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)
4.45
13052  Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas
2.60
13484  Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas
2.60
13797  Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalas
NAUJAS NUO 2021-11-01
2.60
14040  Išdavimo ir grąžinimo žurnalas
2.90
14041  Raktų registracijos žurnalas
2.90
14184  Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių registras
2.75
14297  Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (80 psl.)
4.45
14379  Suvirinimo elektra ir dujomis įrenginių periodinių ir profilaktinių apžiūrų bei bandymų registravimo žurnalas
4.00
14380  Kontrolės ir neatitikčių registras
4.00
14424  Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų defektų žurnalas
2.90
14427  Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (80 psl.)
4.45
14438  Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas
3.15
14446  Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas
2.70
14447  Dujofikuoto objekto pasas
2.75
14448  Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas
2.70
14452  Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas
2.60
14453  Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas (Katilinės saugos ir signalizacijos prietaisų tikrinimo žurnalas)
2.75
14454  Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas
3.59
14459  Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)
4.45
14522  Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (40 psl.)
2.95
14554  Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas
3.62
14558  Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (48 psl.)
3.40
14564  Techninio aptarnavimo ir gedimų apskaitos žurnalas
3.15
14617  Potvarkių registravimo žurnalas
2.60
14618  Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų priežiūros darbų registravimo žurnalas
2.90
14686  Suvartotų gamtinių dujų apskaitos žurnalas (24 psl.)
2.90
2131  Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)
2.95
2134  Defektų žurnalas
2.60
2135  Remonto darbų žurnalas
2.60
3523  Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)
2.60
4054  Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)
2.60
4056  Dujų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
2.95
4057  Skystu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
3.00
4058  Kietu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
2.95
6321  Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)
2.60
9178  Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas
2.90
9550  Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )
2.70
9587  Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas
2.60
9835  Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas
3.40

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.