Saugos ženklai. Pavojingų medžiagų ir pakuočių

LIPDUKAS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10506  Aplinkai pavojingos medžiagos (GHS 09) (250 x 250 mm) 1.71
11608 
Savaime užsidegančios medžiagos (4) (100 x 100 mm) 0.42
11903 
Liepsnieji skysčiai (3) (100 x 100 mm) 0.42
12119 
Toksiškos medžiagos (6) (100 x 100 mm) 0.42
12120 
Kitos pavojingos medžiagos ir gaminiai (9) (100 x 100 mm) 0.42
12121 
Ėdžios medžiagos (8) (100 x 100 mm) 0.42
12122 
Oksiduojančios medžiagos (5.1) (100 x 100 mm) 0.42
12245 
Degios kietosios medžiagos (4) (100 x 100 mm) 0.42
12654 
Kitos pavojingos medžiagos ir gaminiai (9) (250 x 250 mm) 1.71
12708 
Neliepsnios, netoksiškos dujos (2) (250 x 250 mm) 1.71
12755 
Liepsniosios dujos (2) (250 x 250 mm) 1.71
13056 
Neliepsnios, netoksiškos dujos (2) (100 x 100 mm) 0.42
13104 
Liepsniosios dujos (2) (100 x 100 mm) 0.42
13105 
Toksiškos dujos (2) (100 x 100 mm) 0.42
13320 
Infekcinės medžiagos (6) (100 x 100 mm) 0.42
13491 
Radioaktyviosios medžiagos (7) (250 x 250 mm) 2.55
13505 
Sprogstamosios medžiagos (GHS 01) (100 x 100 mm) 0.42
13506 
Degios medžiagos (GHS 02) (100 x 100 mm) 0.42
13507 
Oksiduojančios medžiagos (GHS 03) (100 x 100 mm) 0.42
13508 
Slėgio veikiamos dujos (GHS 04) (100 x 100 mm) 0.42
13509 
Ėdžios medžiagos (GHS 05) (100 x 100 mm) 0.42
13510 
Ūmus toksiškumas (GHS 06) (100 x 100 mm) 0.42
13511 
Bendro pobūdžio pavojus (GHS 07) (100 x 100 mm) 0.42
13512 
Didelis pavojus sveikatai (GHS 08) (100 x 100 mm) 0.42
13513 
Aplinkai pavojingos medžiagos (GHS 09) (100 x 100 mm) 0.42
13546 
Liepsnieji skysčiai (3) (250 x 250 mm) 1.71
13628 
Neskirta vartoti žmonėms (ŠGP 3) (100 x 100 mm) 0.42
13724 
Degios medžiagos (GHS 02) (250 x 250 mm) 1.71
13780  Didelis pavojus sveikatai (GHS 08) (250 x 250 mm) 1.71
14037 
Toksiškos medžiagos (6) (250 x 250 mm) 1.71
14119 
Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai (*1) (250 x 250 mm) 1.71
14366 
Neskirta vartoti žmonėms (ŠGP 3) (250 x 250 mm) 1.71
14391 
Slėgio veikiamos dujos (GHS 04) (150 x 150 mm) 0.74
4161 
Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai (*1) (100 x 100 mm) 0.42
7043 
Medžiagos, išskiriančios liepsniąsias dujas (4) (100 x 100 mm) 0.42

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.