SAUGOS ŽENKLAI
. Pavojingų medžiagų ir pakuočių

LIPDUKAS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10506 
Aplinkai pavojingos medžiagos (GHS 09) (250 x 250 mm)
1.71
13505 
Sprogiosios medžiagos (GHS 01) (100 x 100 mm)
0.42
13506 
Degiosios medžiagos (GHS 02) (100 x 100 mm)
0.42
13507 
Oksiduojančiosios medžiagos (GHS 03) (100 x 100 mm)
0.42
13508 
Slėgio veikiamos dujos (GHS 04) (100 x 100 mm)
0.42
13509 
Ėdžiosios medžiagos (GHS 05) (100 x 100 mm)
0.42
13510 
Ūmus toksiškumas (GHS 06) (100 x 100 mm)
0.42
13511 
Bendro pobūdžio pavojus (GHS 07) (100 x 100 mm)
0.42
13512 
Pavojus sveikatai (GHS 08) (100 x 100 mm)
0.42
13513 
Aplinkai pavojingos medžiagos (GHS 09) (100 x 100 mm)
0.42
13628 
Neskirta vartoti žmonėms (ŠGP 3) (100 x 100 mm)
0.42
13724 
Degiosios medžiagos (GHS 02) (250 x 250 mm)
1.71
13780 
Pavojus sveikatai (GHS 08) (250 x 250 mm)
1.71
14366 
Neskirta vartoti žmonėms (ŠGP 3) (250 x 250 mm)
1.71
14391 
Slėgio veikiamos dujos (GHS 04) (150 x 150 mm)
0.74
14505 
Pakuočių ženklai (keturi viename (100 x 100 mm)
0.48
9981 
Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė (150 x 200 mm)
1.00

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.