Saugos ženklai. Papildomi žymėjimai ir informaciniai užrašai

LIPDUKAS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10101 
Nejungti! Dirba žmonės (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
10507 
Praėjimas draudžiamas (užrašas, 200 x 300 mm) 1.59
11913 
AS- apskaitos skydas (30 x 90 mm) 0.13
11916 
JS- jėgos skydas (30x90 mm) 0.13
12077 
PS- paskirstymo skydas (30 x 90 mm) 0.13
12093 
Atsargiai! Piktas šuo (ženklas ir užrašas, 100 x 160 mm) 0.74
12109 
WC (bendras (vyras ir moteris), 100 x 100 mm) 0.48
12126 
Skaičių juostelė (1-10 juodi h-20) 0.48
12133 
WC neįgaliesiems (100 x 100 mm) 0.48
12194 
Administracija (užrašas, 130 x 230) 0.88
12195 
PĮ- (30 x 90 mm) 0.13
12805 
Privati valda (užrašas, 200 x 300 mm) 1.59
12986 
Taupyk elektrą! (užrašas, 40 x 90 mm) 0.30
12987 
Objektą stebi vaizdo kameros (ženklas ir užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
12988 
Įj. (įjungta) (juostelė (10 vnt.), 20 x 30 mm) 0.48
12989 
Išj. (išjungta) (juostelė (10 vnt.), 20 x 30 mm) 0.48
13022 
230 V (juostelė (20 vnt.), 12 x 35 mm) 0.48
13051 
Skaičių juostelė (0-9 raudoni h-20) 0.48
13122 
400 V (juostelė (20 vnt.), 12 x 35 mm) 0.48
13324 
Įėjimas (užrašas, 130 x 230 mm) 0.74
13328 
Atsargiai! Vyksta statybos darbai (užrašas, 200 x 300 mm) 1.59
13424 
Apskaita (užrašas, 30 x 90 mm) 0.13
13425 
AAS- avarinio apšvietimo skydas (30 x 120 mm) 0.13
13426 
AJS- apšvietimo-jėgos skydas (30 x 120 mm) 0.13
13427 
KS- kompiuterinis skydas (30 x 90 mm) 0.13
13428 
JŠS- jėgos-šilumos skydas (30 x 120 mm) 0.13
13429 
ĮEAS- įvadinis elektros apskaitos skydas (30 x 120 mm) 0.13
13439 
Vamzdynų ženklinimas. Paduodamas termofikacinis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm) 0.35
13439 
Vamzdynų ženklinimas. Grįžtamas termofikacinis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm) 0.35
13439 
Vamzdynų ženklinimas. Paduodamas karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm) 0.35
13439 
Vamzdynų ženklinimas. Cirkuliacinis karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm) 0.35
13439 
Vamzdynų ženklinimas. Šaltas geriamasis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm) 0.35
13454 
Vėdinimo kamera (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
13674 
Atsargiai! Slidu (ženklas ir užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
13713 
Pašaliniams įeiti draudžiama (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
13781 
Tarnybinės patalpos (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
13873 
Įspėjimas. Skaityk instrukciją (60 x 150 mm) 0.56
13880 
Buitinės patalpos (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
13887 
Atsargiai! Pavojinga zona (užrašas, 200 x 300 mm) 1.59
13929 
Dėmesio! Vaizdo kameros (ženklas ir užrašas, 60 x 150 mm) 0.56
13948 
Dujos (užrašas, 30 x 150 mm) 0.30
13974 
Įjungta (užrašas, juostelė (20 vnt.), 12 x 60 mm) 0.48
13975 
Išjungta (užrašas, juostelė (20 vnt.), 12 x 60 mm) 0.48
14011 
Atsakingas už gaisrinę saugą (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14035 
Atsakingas už techninę priežiūrą (užrašas, 100 x 290 mm) 0.88
14036 
Atsakingas už darbo saugą (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14072 
Atsargiai! Stiklas (užrašas, 60 x 150 mm) 0.56
14073 
Čia eiti draudžiama (užrašas, 200 x 300 mm) 1.59
14078 
Šilumos punktas (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14079 
Rūkyti draudžiama (ženklas ir užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14084 
Elektros skydinė (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14085 
Dujų katilinė (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14086 
Kietojo kuro katilinė (užrašas, 110 x 275 mm) 0.88
14087 
Skystojo kuro katilinė (užrašas, 110 x 275 mm) 0.88
14088 
Vandens apskaitos punktas (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14093 
Stumti. Traukti (kompl., 50 x 150 mm) 0.62
14120 
Dėmesio! Apžiūros duobė (užrašas, 100 x 180 mm) 0.56
14121 
WC (simbolis, 100 x 100 mm) 0.48
14122 
WC vyras, moteris (kompl., 100 x 100 mm) 0.96
14126 
Avarinis išjungimas (užrašas, 50 x 80 mm) 0.30
14127 
Įvadas (užrašas, 50 x 80 mm) 0.30
14128 
Dėmesio! Dujos, ugnis pavojinga! (užrašas, 250 x 330 mm) 1.71
14129 
Kompresorinė (užrašas, 110 x 275 mm) 0.88
14130 
Aparatinė (užrašas, 110 x 275 mm) 0.88
14131 
Geriamasis vanduo (užrašas, 100 x 100 mm) 0.42
14132 
Dirbtuvės (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14208 
Stiklo durų ir pertvarų žymėjimo juosta (50 x 700 mm) 1.50
14209 
Atsargiai! Slidūs laiptai (ženklas ir užrašas, 100 x 250 mm) 0.88
14215 
Dėmesio! Vaizdo kameros (simbolis, 150 mm) 0.56
14246 
Neuždaryti! Įrenginiuose dirbama (užrašas, 210 x 280 mm) 1.59
14259  Kontroliuojama zona (užrašas, 140 x 280 mm) 1.60
14260 
Stebėjimo zona (užrašas, 140 x 280 mm) 1.60
14293 
SS- skirstomoji spinta (30 x 90 mm) 0.13
14310 
Rūkyti draudžiama (užrašas, 100 x 180 mm) 0.56
14313 
Elektros skydinė (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
14324 
Elektros įvadas (užrašas, 130x230 mm) 0.88
14340 
Įrenginys neveikia (130 x 230 mm) 0.88
14394 
Dušas (100 x 100 mm) 0.48
14395 
Rūbinė (100 x 100 mm) 0.48
2225 
Neuždaryti! Dirba žmonės (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
2228 
Pavojinga zona (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
2231 
Labai pavojingos patalpos (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
2233 
TP- (30x90 mm) 0.13
2240 
Skaičių juostelė (1-10 juodi h-50) 1.20
4361 
Katilinė (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
4362 
Uždaryta. Atidaryta (kompl., 50 x 190 mm) 0.77
4713 
Įėjimas. Išėjimas (kompl., 50 x 190 mm) 0.76
5978 
Liftas neveikia (užrašas, 100 x 180 mm) 0.56
6392 
Ugnis pavojinga! Dujos (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
7062 
Liftas neveikia (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88
9147 
Tėvai, neleiskite vaikams žaisti statybvietėje (užrašas, 200 x 300 mm) 1.59
9760 
Dujų katilinė (užrašas, 130 x 230 mm) 0.88

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.