Saugos ženklai. Elektrosaugos ženklai

LIPDUKAS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
11623 
Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama (180 x 290 mm) 1.43
11624 
Stok! Įtampa (210 x 280 mm) 1.59
11694 
Nejungti! Įrenginiuose dirbama (180 x 290 mm) 1.43
11695 
Nejungti! Įrenginiuose dirbama (50 x 80 mm) 0.30
11914 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (80 mm) 0.19
11915 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (160 mm) 0.56
11972 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (280 mm) 1.59
11985 
Įžeminta (130 x 240 mm) 0.88
11986 
Dirbti čia (250 x 250 mm) 1.59
11987 
Bandymai! Pavojinga gyvybei (210 x 280 mm) 1.59
12134 
Lipti čia (250 x 250 mm) 1.59
12676 
Įžeminta (50 x 80 mm) 0.30
12679 
Nelipk! Užmuš (210 x 280 mm) 1.59
12984 
Įžeminimo vieta (simbolis, juostelė (20 vnt.), d - 25 mm) 0.88
13634 
Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama (50 x 80 mm) 0.30
13723 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (juostelė (10 vnt.), 50 mm) 0.74
14071 
Dirbti čia (100 x 100 mm) 0.42
14146 
Lipti čia (100 x 100 mm) 0.42
3864 
Įžeminimo vieta (simbolis, d - 50 mm) 0.10

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.