Norminiai leidiniai. Priešgaisrinė sauga

NUOSTATAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10662  Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai 2.21

PERIODINIAI LEIDINIAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
14339  Priešgaisrinė sauga Nr. 36 (1) 2017 m. 7.00

TAISYKLĖS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13335 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2010 m. Su pakeitimais iki 2014-12-31d. 4.34

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13467  Budėjimų registras 2.84
13806  Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas 2.23
2119  Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas 2.37
5653  Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas 2.37
9165  Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas 2.23

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.