SAUGOS ŽENKLAI
. Elektrosaugos ir energetikos ženklai

LIPDUKAS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10101 
Nejungti! Dirba žmonės (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
11623 
Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama (180 x 290 mm)
1.59
11624 
Stok! Įtampa (210 x 280 mm)
1.59
11694 
Nejungti! Įrenginiuose dirbama (180 x 290 mm)
1.59
11695 
Nejungti! Įrenginiuose dirbama (50 x 80 mm)
0.30
11913 
AS- apskaitos skydas (30 x 90 mm)
0.13
11914 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (80 mm)
0.19
11915 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (160 mm)
0.56
11916 
JS- jėgos skydas (30 x 90 mm)
0.13
11972 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (280 mm)
1.59
11985 
Įžeminta (130 x 240 mm)
0.88
11986 
Dirbti čia (250 x 250 mm)
1.59
11987 
Bandymai! Pavojinga gyvybei (210 x 280 mm)
1.59
12077 
PS- paskirstymo skydas (30 x 90 mm)
0.13
12126 
Skaičių juostelė (1-10 juodi h-20)
0.48
12134 
Lipti čia (250 x 250 mm)
1.59
12195 
PĮ- (30 x 90 mm)
0.13
12676 
Įžeminta (50 x 80 mm)
0.30
12679 
Nelipk! Užmuš (210 x 280 mm)
1.59
12984 
Įžeminimo vieta (simbolis, juostelė (20 vnt.), d - 25 mm)
0.88
12986 
Taupyk elektrą! (užrašas, 50 x 80 mm)
0.30
12988 
Įj. (įjungta) (juostelė (10 vnt.), 20 x 30 mm)
0.48
12989 
Išj. (išjungta) (juostelė (10 vnt.), 20 x 30 mm)
0.48
13022 
230 V (juostelė (20 vnt.), 12 x 35 mm)
0.48
13051 
Skaičių juostelė (1-10 raudoni h-20)
0.48
13122 
400 V (juostelė (20 vnt.), 12 x 35 mm)
0.48
13424 
Apskaita (užrašas, 30 x 90 mm)
0.13
13425 
AAS- avarinio apšvietimo skydas (30 x 120 mm)
0.13
13426 
AJS- apšvietimo-jėgos skydas (30 x 120 mm)
0.13
13427 
KS- kompiuterinis skydas (30 x 90 mm)
0.13
13428 
JŠS- jėgos-šilumos skydas (30 x 120 mm)
0.13
13429 
ĮEAS- įvadinis elektros apskaitos skydas (30 x 120 mm)
0.13
13454 
Vėdinimo kamera (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
13634 
Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama (50 x 80 mm)
0.30
13723 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (juostelė (10 vnt.), 50 mm)
0.74
13887 
Atsargiai! Pavojinga zona (užrašas, 200 x 300 mm)
1.59
13948 
Dujos (užrašas, 30 x 150 mm)
0.30
13974 
Įjungta (užrašas, juostelė (20 vnt.), 12 x 60 mm)
0.48
13975 
Išjungta (užrašas, juostelė (20 vnt.), 12 x 60 mm)
0.48
14011 
Atsakingas už gaisrinę saugą (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14035 
Atsakingas už techninę priežiūrą (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14036 
Atsakingas už darbo saugą (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14071 
Dirbti čia (100 x 100 mm)
0.42
14078 
Šilumos punktas (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14084 
Elektros skydinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14085 
Dujų katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14086 
Kietojo kuro katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14087 
Skystojo kuro katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14088 
Vandens apskaitos punktas (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14126 
Avarinis išjungimas (užrašas, 35 x 70 mm)
0.30
14127 
Įvadas (užrašas, 50 x 80 mm)
0.30
14128 
Dėmesio! Dujos, ugnis pavojinga! (užrašas, 250 x 330 mm)
1.71
14129 
Kompresorinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14130 
Aparatinė (užrašas, 110 x 275 mm)
0.88
14146 
Lipti čia (100 x 100 mm)
0.42
14246 
Neuždaryti! Įrenginiuose dirbama (užrašas, 210 x 280 mm)
1.59
14293 
SS- skirstomoji spinta (30 x 90 mm)
0.13
14313 
Elektros skydinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14324 
Elektros įvadas (užrašas, 130x230 mm)
0.88
14340 
Įrenginys neveikia (130 x 230 mm)
0.88
14421 
0,4 kV (60 x 180 mm)
0.40
14422 
10 kV (60 x 180 mm)
0.40
14423 
400 V (80 x 200 mm)
0.48
14425 
Skaičiai juodi h-15 (140 vnt.) (lapas, 210 x 297 mm)
1.95
14426 
Raidės juodos h-13 (140 vnt.) (lapas, 210 x 297 mm)
1.95
14486 
Dėmesio! Elektros spinta privalo būti uždaryta (užrašas, 200 x 300 mm)
1.59
14528 
Ryšių patalpa (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
14568 
ĮS- įvadinis skydas (30 x 90 mm)
0.13
2225 
Neuždaryti! Dirba žmonės (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
2228 
Pavojinga zona (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
2231 
Labai pavojingos patalpos (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
2233 
TP- (30 x 90 mm)
0.13
2240 
Skaičių juostelė (1-10 juodi h-50)
1.20
3864 
Įžeminimo vieta (simbolis, d - 50 mm)
0.10
3882 
Atsargiai, elektros smūgio pavojus (200 mm) 0.74
4361 
Katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
5978 
Liftas neveikia (užrašas, 100 x 180 mm)
0.56
6392 
Ugnis pavojinga! Dujos (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
7062 
Liftas neveikia (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88
9760 
Dujų katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)
0.88

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.