Įmonės veiklos organizavimas

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
1950  Asmens kortelė A4/2 (blankas)
0.13

VOKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13726  Vokas C5 su juostele (162x229 mm)
0.06
13905  Vokas C4 su juostele (229x324 mm)
0.10
13989  Vokas C65 su juostele (114x229 mm)
0.04
2659  Vokas C6 su juostele (114x162 mm)
0.03

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
10339  Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas
2.23
10340  Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas
2.23
11413  Sutarčių registras
2.10
14062 
Įsakymų personalo klausimais registras
2.23
14483  Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras
3.85
2102  Gautų dokumentų registras
2.23
2103  Siunčiamųjų dokumentų registras
2.23
2104  Įsakymų registras
2.23
2105  Komandiruočių pažymėjimų registravimo žurnalas
2.23
6085  Kelionės lapų apskaitos žurnalas
3.80
7455  Sandėlio apskaitos knyga
4.45
9754  Lankytojų registravimo žurnalas
2.10

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.