Elektra. Šiluma. Dujos

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13829  Energetikos darbuotojo pažymėjimas su dėkliuku
0.50
8280  Energetikos darbuotojo pažymėjimas
0.27
2290  Skaidrus dėkliukas 74 x 105 mm ATESTATO, PAŽYMĖJIMO
0.23

ŠILUMA
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13102 
SANTECHNIKO VADOVAS 2017 m.
Alfredas Packevičius, Saulius Šalna

36.40
14401  Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės 2018 m.
2.52
13239  Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
4.34
14290  Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės 2015 m.
4.36
10710  Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės 2016 m.
4.42
10110  Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės 2017 m. NAUJOS. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
0.01
0547  Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius 2016 m.
4.74
14439  Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės 2018 m. NAUJOS
1.80

DUJOS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13675  Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-12-27 d.)
5.50
14402  Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas 2017 m. NAUJOS. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
0.01
13771  Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės 2018 m. NAUJOS
4.96
14373  Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-05-01 d.)
3.95
14220  Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2016-11-24 d.)
3.80
14374  Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės (su pakeitimais iki 2018-05-01 d.)
3.46
14392  Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės 2017 m.
5.34
14375  Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-12-27 d.)
6.50
14378  Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-07-05 d.)
4.91

ELEKTRA
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13237  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2016-03-31 d.)
4.60
13474  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės
2.21
0589  Įžeminimo įrenginių ir izoliacijos varžų matavimo protokolai
3.16
14178  Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės
1.64
13808  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2016-02-11 d.)
5.05
13676  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (su pakeitimais iki 2018-12-31 d.)
5.80
14377  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas 2016 m.
9.37
0548  Elektros įrenginių elekrinų parametrų matavimai
3.79
13815  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės
4.17
14059  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-09-01 d.)
2.84
13677  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-10-12 d.)
4.96
13236  Elektros tinklų apsaugos taisyklės (su pakeitimais iki 2012-12-12 d.)
1.71
13766  Elektros tinklų naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-03-28 d.)
2.31
13679  Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės
2.52
9208  Saugos taisyklės vykdant darbus rangos būdu veikiančiuose elektros įrenginiuose
1.64
13678  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2015-05-12 d.)
3.62
3707  Skirtuminės srovės jungiklių naudojimo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiuose rekomendacijos
2.84
13680  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės
4.11

KNYGOS
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13881 
ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS
Juozas Gudzinskas, Valdas Lukoševičius, Vytautas Martinaitis, Edvardas Tuomas

12.16
8825 
ELEKTROS INSTALIACIJA. Bendros žinios ir įrengimas. G. Isoda. (trečias pakeistas papildytas leidimas)
30.00

NUOSTATAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13271  Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai (su pakeitimais iki 2014-12-30 d.)
1.89

PERIODINIAI LEIDINIAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
14411  Energetikos priežiūra Nr. 153 (1) 2018 m. 7.00
14412  Energetikos priežiūra Nr. 154 (2) 2018 m. 7.00
14413  Energetikos priežiūra Nr. 155 (1) 2019 m.
6.74
14414  Energetikos priežiūra Nr. 156 (2) 2019 m.
6.74

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
4054  Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)
2.67
14297  Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (80 psl.)
4.45
14464 
Budėjimo priėmimo - perdavimo žurnalas (180 psl.)
UŽSAKYMAS NE MAŽIAU 20 vnt.
15.31
14184  Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių registras
2.73
2134  Defektų žurnalas
2.46
13052  Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas
2.23
14427  Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas
2.60
14447  Dujofikuoto objekto pasas
2.60
4056  Dujų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
2.80
9587  Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas
2.23
14446  Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas
2.60
9835  Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas
3.85
14459  Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)
4.71
14454  Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas
3.14
14040  Išdavimo ir grąžinimo žurnalas
2.23
4058  Kietu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
2.80
14438  Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas
2.80
14380  Kontrolės ir neatitikčių registras
6.12
13484  Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas
2.80
3523  Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)
2.37
9550  Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )
2.60
6321  Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)
2.23
11468  Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)
4.45
2131  Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)
2.46
14452  Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas
2.23
13797  Paskyrų, užduočių vykdant darbus gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnalas
2.23
10353  Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas
2.24
14424  Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų defektų žurnalas
2.23
9178  Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas
2.23
14041  Raktų išdavimo registracijos žurnalas
2.23
2135  Remonto žurnalas
2.46
14453  Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas
2.60
4057  Skystu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas
2.80
14379  Suvirinimo elektra ir dujomis įrenginių periodinių ir profilaktinių apžiūrų bei bandymų registravimo žurnalas
6.12
14448  Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas
2.60

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.