Statyba

RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS (RSN)
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
0707  RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės
1.26
0768  RSN 148-92 Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės
Galioja tik 6 priedas (Dūmtraukio priežiūros taisyklės)
Kitus priedus keičia STR 1.12.07:2004
1.58
0754  RSN 125-91 Lietuvos Respublikos kapinių projektavimo taisyklės
1.74
0705  RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
3.66
0774  RSN 156-94 Statybinė klimatologija
9.03

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
2148  Dūmtraukio techninis pasas
2.08
2149  Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas
2.08
9009  Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2018 m.
2.23
6204  Kėlimo mašinų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas
2.37
9010  Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.
2.61
4758  Stropų apžiūros ir bandymų registravimo žurnalas
2.67
14388  Kranų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas
2.80
14325  Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas NAUJAS
2.95
14326  Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai NAUJAS
2.95
14455  Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas NAUJAS
2.95
14484  Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga NAUJAS
2.95
4310  Statybinės mašinos eksploatavimo pamainų žurnalas
3.15
4308  Bėgių keliu važiuojančio krano pamainų žurnalas
3.80
4309  Strėlino savaeigio krano eksploatavimo žurnalas
5.34
10111 
STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
10.14

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.