Įmonės veiklos organizavimas

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
1950  Asmens kortelė A4/2 (blankas)
0.13

VOKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13989  Vokas C65 su juostele (114x229 mm)
0.04
2659  Vokas C6 su juostele (114x162 mm)
0.03
13726  Vokas C5 su juostele (162x229 mm)
0.06
13905  Vokas C4 su juostele (229x324 mm)
0.10

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
9766  Vykdomųjų dokumentų apskaitos knyga
2.23
11413  Sutarčių registras
2.10
2103  Siunčiamųjų dokumentų registras
2.23
7455  Sandėlio apskaitos knyga
4.45
14483  Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras
3.85
9754  Lankytojų registravimo žurnalas
2.10
2105  Komandiruočių pažymėjimų registravimo žurnalas
2.23
6085  Kelionės lapų apskaitos žurnalas
3.80
2102  Gautų dokumentų registras
2.23
10339  Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas
2.23
10340  Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas
2.23
7929  Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas
2.23
2106  Darbo sutarčių registravimo žurnalas
2.23
12721  Įsigytų prekių (paslaugų) PVM registravimo žurnalas
3.50
2104  Įsakymų registras
2.23
14062  Įsakymų personalo klausimais registras
2.23

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.