Darbų sauga

BLANKAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
13565 
Atestacijos pažymėjimas 74 x 105 mm (knygutė) 0.64
12390  Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė
0.15

NUOSTATAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
3417  Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai
1.89

ŽURNALAI
Kodas  Pavadinimas Kaina, €
su PVM
9929  Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
2.23
9928  Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
2.23
9927  Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas 2.23
9589  Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalas
2.46
9586  Elborinių ir abrazyvinių įrankių bandymų žurnalas
2.46
9585  Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas
2.52
9584  Taros techninių apžiūrų žurnalas
2.21
4306  Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas
3.50
4305  Apsauginių priemonių apskaitos ir priežiūros žurnalas
2.67
14445  Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas
2.23
14389  Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas
2.80
14343  Incidentų registracijos žurnalas
2.66
14006  Mokymo žurnalas (klausytojų kategorija)
2.60
13805  Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)
2.23
12879  Alkoholio kiekio matuoklio naudojimo registras
2.23

* Pateikiami detalūs prekių aprašymai.