Atnaujinta: 2019-11-15

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Įspėjimas. Pakeltas krovinys (200 mm)

Įspėjimas. Pavojus prispausti, presas (50 mm)

Atsargiai! Aštrios įrenginių dalys (150 mm)

Gaisrinis čiaupas (užrašas, 130 x 230 mm)

Dyzelinis generatorius (užrašas, 130 x 230 mm)

Įspėjimas. Automatinis paleidimas (100 mm)

Įspėjimas. Karštas paviršius (100 mm)

Pakuočių ženklai (keturi viename (100 x 100 mm)

 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS 2018 m.

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)

 

Statyba

Bėgių keliu važiuojančio krano (bokštinio, tiltinio, ožinio, portalinio) pamainų žurnalas

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2019 m.
NAUJAS

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)

 

Elektra. Šiluma. Dujos

Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės 2020 m.
Saugos taisyklės vykdant darbus rangos būdu veikiančiuose elektros įrenginiuose 2004 m.

Skirtuminės srovės jungiklių naudojimo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiuose rekomendacijos 2000 m.

Elektros įrenginių elekrinų parametrų matavimai 2001 m.

Įžeminimo įrenginių ir izoliacijos varžų matavimo protokolai 2002 m.

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės 2017 m.

Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

 

Sveikatos apsauga, higiena

Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas, 100 vnt. (Forma Nr. 027/a)

 

Teisė

TEISMŲ PRAKTIKA Nr. 50. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis
TEISMŲ PRAKTIKA Nr. 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis

 

KNYGOS

VĖDINIMAS (vadovėlis)
Egidijus Juodis
2009 m.

REKLAMA. TARP KLASIKOS IR MODERNUMO (praktinė - mokomoji knyga)
Bronislovas Čereška, Darius Jokubauskas, Almas Rupšlaukis
2019 m.

STATYBŲ VADOVAS. FASADAI (praktinė - mokomoji knyga)
Ramunė Žurauskienė, Gintas Šaučiuvėnas, Arnoldas Šneideris
2019 m.
PLANUOJAMA IŠLEISTI 2019 m. lapkričio mėn.

ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS
Juozas Gudzinskas, Valdas Lukoševičius, Vytautas Martinaitis, Edvardas Tuomas
2011 m.

SANTECHNIKO VADOVAS (praktinė - mokomoji knyga)
Alfredas Packevičius, Saulius Šalna
2018 m.

ELEKTROS INSTALIACIJA. Bendros žinios ir įrengimas
G. Isoda
2014 m. (trečias pakeistas ir papildytas leidimas)

ARCHITEKTO ŽINYNAS (praktinė - mokomoji knyga)
Pamela Buxton
2017 m.

STATYBŲ VADOVAS. STOGAI (praktinė - mokomoji knyga)
Andrejus Karablikovas, Rytis Skaudžius, Saulius Šalna
2018 m.

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS, ORO KONDICIONAVIMAS (praktinė - mokomoji knyga)
Jolanta Čiuprinskienė, Kęstutis Čiuprinskas, Violeta Motuzienė
2018 m.