Atnaujinta: 2023-01-23

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Nerūkyti (d - 150 mm)

Čia eiti draudžiama (užrašas, 200 x 300 mm)

Eiti draudžiama (ženklas su užrašu, 150 x 300 mm)

Rūkymo vieta (užrašas, 200 x 200 mm)

Gesintuvas (130 x 130 mm)

Dėmesio! Dujos, ugnis pavojinga! (užrašas, 250 x 330 mm)

Atsargiai, elektros smūgio pavojus (80 mm)

Stumti. Traukti (kompl., 50 x 150 mm)

Dirbtuvės (užrašas, 130 x 230 mm)

Susirinkimo vieta (švytintis, 200 x 200 mm)

Susirinkimo vieta (švytintis, 200 x 200 mm)

Išėimas tiesiai (švytintis, 130 x 230 mm)

Nejungti! Įrenginiuose dirbama (180 x 290 mm)

Atsargiai! Vyksta statybos darbai (užrašas, 200 x 300 mm)

Išėjimas Exit (užrašas, 130 x 230 mm)

Atsarginis išėjimas (užrašas, 130 x 230 mm)

Vamzdynų ženklinimas. Grįžtamas termofikacinis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Žalias fonas-ruda rodyklė)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Cirkuliacinis karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Melynas fonas-raudona rodyklė-baltas užrašas)

Ortakių ženklinimas. Ortakis į lauką (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Baltas fonas-ruda rodyklė)

 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas

Statybos darbų žurnalo F-60 priedas. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus sprendimai, pastabos, reikalavimai
(NAUJAS, nuo 2022-07-01)

Statybos darbų žurnalo F-55 priedas. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų, protokolų, skaičiavimų ataskaitų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-15 priedas. Geodezinių kontrolinių nuotraukų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-17 priedas. Paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su 2022-06-01 d. pakeitimais)
12,02 Eur. (NAUJA REDAKCIJA NUO 2022-07-01)

 

Statyba

Krano pamainų žurnalas

Krano nuolatinės priežiūros ir remonto žurnalas

Krano apžiūros žurnalas

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2020 m.

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su 2022-06-01 d. pakeitimais)
12,02 Eur. (NAUJA REDAKCIJA NUO 2022-07-01)

Elektra. Šiluma. Dujos

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės

Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas 2016 m.

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės

Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas

Techninio aptarnavimo ir gedimų apskaitos žurnalas

Skystu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas (Katilinės saugos ir signalizacijos prietaisų tikrinimo žurnalas)

Remonto darbų žurnalas

Potvarkių registravimo žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų defektų žurnalas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų priežiūros darbų registravimo žurnalas

Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas

Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalas
NAUJAS NUO 2021-11-01

Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)

Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )

Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)

Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Kietu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Išdavimo ir grąžinimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (48 psl.)

Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas

Dujų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Dujofikuoto objekto pasas

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (80 psl.)

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (40 psl.)

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas

Defektų žurnalas

Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių registras

Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (80 psl.)

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)

Darbų sauga

Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas

Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

 

Priešgaisrinė sauga

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

Budėjimų registras

 

Technikos priežiūra

Techninio įrenginio pasas. Žemo slėgio katilas

Techninio įrenginio pasas. Technologinis vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Slėginis indas

Techninio įrenginio pasas. Naftos ir jos produktų saugojimo metaliniai rezervuarai

Techninio įrenginio pasas. Kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Karšto vandens vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Garo (vandens šildymo) katilas

Techninio įrenginio pasas. Dujinis įrenginys

Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojanų potencialiai pavojingų įrenginių registracijos žurnalas

Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnalas

Šaldymo įrangos techninis pasas

 

Sveikatos apsauga, higiena

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) registras

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)

 

Įmonės veiklos organizavimas

Sutarčių registras

Siunčiamųjų dokumentų registras

Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras

Lankytojų registravimo žurnalas

Kelionės lapų apskaitos žurnalas

Gautų dokumentų registras

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas

Įsakymų registras

Įsakymų personalo klausimais registras

 

KNYGOS

ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS
Juozas Gudzinskas, Valdas Lukoševičius, Vytautas Martinaitis, Edvardas Tuomas
2011 m.