Atnaujinta: 2021-01-22

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Gaisrinis čiaupas GČ- (130 x 230 mm)

Kliūties žymėjimas (geltona / juoda (50 x 300 mm)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Paduodamas termofikacinis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Žalias fonas-geltona rodyklė-juodas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Karšto vandens cirkuliacija (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Raudonas fonas-balta rodyklė-juodas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Raudonas fonas-baltas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Grįžtamas termofikacinis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Žalias fonas-ruda rodyklė-baltas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Cirkuliacinis karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Melynas fonas-raudona rodyklė-baltas užrašas)

 

INFORMACIJA LANKYTOJAMS


Gerbiamieji pirkėjai, informuojame, kad internetinė parduotuvė www.rekona.lt tęs veiklą, tad čia ir toliau galėsite patogiai įsigyti Jums reikiamus leidinius.
Su klientais bus kontaktuojama tik nuotoliniu būdu.

 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Statybos darbų žurnalo F-55 priedas. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų, protokolų, skaičiavimų ataskaitų registravimas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-15 priedas. Geodezinių kontrolinių nuotraukų registravimas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga NAUJAS

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymų, pastabų, pasiūlymų ir sprendinių žurnalas

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
10,14 Eur.

 

Elektra. Šiluma. Dujos

Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)

Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )

Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas

Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės 2020 m. (NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-07-17)

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-04-22 d.)

Elektros tinklų naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2019-11-06 d.)

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-07-28 d.)

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-09-17 d.)

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-07-28 d.)

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (su pakeitimais iki 2020-07-28 d.)

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2020-03-02 d.) (ĮSIGALIOJA NUO 2020-05-01 d.)
SPALVOTA

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2020-03-02 d.) (ĮSIGALIOJA NUO 2020-05-01 d.
NESPALVOTA

 

Darbų sauga

Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas

Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)

Incidentų registracijos žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

 

Priešgaisrinė sauga

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

 

Technikos priežiūra

Techninio įrenginio pasas. Dujinis įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Žemo slėgio katilas

Techninio įrenginio pasas. Garo (vandens šildymo) katilas

Techninio įrenginio pasas. Karšto vandens vamzdynas

Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Liftininkų pamainų žurnalas

Sveikatos apsauga, higiena

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) registras

Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas (HN 123:2013 Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai. Priedas vandens tiekimo sistemos darbams)

Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Darbo su sterilizatoriais žurnalas
(medicinos įstaigoms)

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)