Atnaujinta: 2020-09-10

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Pavojus sveikatai (GHS 08) (100 x 100 mm)

Bendro pobūdžio pavojus (GHS 07) (100 x 100 mm)

Degiosios medžiagos (GHS 02) (100 x 100 mm)

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga NAUJAS

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymų, pastabų, pasiūlymų ir sprendinių žurnalas

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)

 

Statyba

Dūmtraukio techninis pasas

Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas

Kranų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas

Krano pamainų žurnalas

Krano nuolatinės priežiūros ir remonto žurnalas

Krano apžiūros žurnalas

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2020 m.
NAUJAS

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės
(kopija)

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
(kopija)

RSN 156-94 Statybinė klimatologija
(kopija)

RSN 125-91 Lietuvos Respublikos kapinių projektavimo taisyklės
(kopija)

 

Elektra. Šiluma. Dujos

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės 2017 m.

Elektros tinklų apsaugos taisyklės (su pakeitimais iki 2019-11-20 d.) (NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-01-01)

Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-04-22 d.)

Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-04-22 d.)

Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2019-05-01 d.)

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-06-29 d.) (NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-07-01 d.)
PRIIMAMI UŽSAKYMAI

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-07-28 d.)

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-04-23 d.)

Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-04-22 d.)

Elektros tinklų naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2019-01-15 d.)

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2020-07-28 d.)

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (su pakeitimais iki 2020-07-28 d.)

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2020-03-02 d.) (ĮSIGALIOJA NUO 2020-05-01 d.
NESPALVOTA

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2020-03-02 d.) (ĮSIGALIOJA NUO 2020-05-01 d.)
SPALVOTA

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės 2020 m. NAUJA REDAKCIJA
PRIIMAMI UŽSAKYMAI

Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas

Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių registras

Dujofikuoto objekto pasas

Defektų žurnalas

Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (80 psl.)

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)

Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )

Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas

Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas

Remonto žurnalas

Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas

Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Budėjimo priėmimo - perdavimo žurnalas (180 psl.)
UŽSAKYMAS NE MAŽIAU 20 vnt.

 

Priešgaisrinė sauga

Budėjimų registras

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

 

Technikos priežiūra

Kėlimo kranų priežiūros taisyklės 2020 m. NAUJOS
Mobliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklės 2020 m. NAUJOS
Liftų priežiūros taisyklės 2020 m. NAUJOS