Atnaujinta: 2019-09-18

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Atsargiai! Aštrios įrenginių dalys (150 mm)

Įspėjimas. Pavojus prispausti, presas (50 mm)

Gaisrinis čiaupas GČ (100 x 150 mm)
Įėjimas į statybvietę (užrašas, 200 x 300 mm)

Išėjimas Exit (užrašas, švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas (užrašas, švytintis, 130 x 230 mm)

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS 2018 m.

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)

 

Statyba

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2018 m.

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga NAUJAS

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas NAUJAS

 

Elektra. Šiluma. Dujos

Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2016-03-31 d.)

Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės

 

Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

 

Priešgaisrinė ir civilinė sauga

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

 

Technikos priežiūra

Techninio įrenginio pasas. Dujinis įrenginys

Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Liftininkų pamainų žurnalas

Sveikatos apsauga, higiena

Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Darbo su sterilizatoriais žurnalas
(medicinos įstaigoms)

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)

 

Įmonės veiklos organizavimas

Įsakymų registras

Siunčiamųjų dokumentų registras

Gautų dokumentų registras

Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras