Atnaujinta: 2017-09-25

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

Norminiai leidiniai

Santechniko vadovas 2017 m. Alfredas Packevičius, Saulius Šalna
Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės 2018 m. NAUJOS
Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas 2016 m. NAUJAS
Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės 2017 m. NAUJOS
Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės 2017 m. NAUJOS
Suvirinimo elektra ir dujomis įrenginių periodinių ir profilaktinių apžiūrų bei bandymų registravimo žurnalas NAUJAS
Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės 2016 m. NAUJOS
Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės 2016 m. NAUJOS
Gamtinių dujų,suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės 2016 m. NAUJOS
Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės 2016 m. NAUJOS
Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius 2016 m. NAUJOS
Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės 2016 m. NAUJOS
Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2010 m. Su pakeitimais iki 2016-03-31 d.
ELEKTROS INSTALIACIJA. Bendros žinios ir įrengimas. G. Isoda. (trečias pakeistas papildytas leidimas)
Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas
STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS 2017 m.
Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas NAUJAS
Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai NAUJAS
TEISMŲ PRAKTIKA Nr. 46. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis
TEISMŲ PRAKTIKA Nr. 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis

Saugos enklai

Įspėjimas. Biologinis pavojus (100 mm)
Įspėjimas. Biologinis pavojus (50 mm)
Spausti tik gaisro atveju (35x100 mm) (užrašas)
Čia eiti draudžiama (užrašas, 200 x 300 mm)
Išjungta (užrašas, juostelė (20 vnt.), 12 x 60 mm)
Įjungta (užrašas, juostelė (20 vnt.), 12 x 60 mm)
PĮ- (30 x 90 mm)
Rūkyti draudžiama (ženklas ir užrašas, 130 x 230 mm)
Atsakingas už darbo saugą (užrašas, 130 x 230 mm)
Atsakingas už gaisrinę saugą (užrašas, 130 x 230 mm)
Rūkyti draudžiama (užrašas, 100 x 180 mm)
Vandens apskaitos punktas (užrašas, 130 x 230 mm)
Dujų katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)
Elektros skydinė (užrašas, 130 x 230 mm)
Šilumos punktas (užrašas, 130 x 230 mm)
Vėdinimo kamera (užrašas, 130 x 230 mm)
Išėjimas į dešinę (130 x 130 mm)
Slėgio veikiamos dujos (GHS 04) (150 x 150 mm)
Mokomasis automobilis ''M'' (200 mm) Magnetinis lipdukas
 

Periodiniai leidiniai 2017 - 2018 metams (prenumerata)

TEISMŲ PRAKTIKA. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis
 

Kalendoriai

"Baltijos kopija" 3 dalių sieninis pakabinamas kalendorius su spiralėmis 2018 m.
Stalinis verčiamas kalendorius 2018 m. (100x135 mm)
Pakabinamas kalendorius A4 2018 m. (240x300mm)
Pakabinamas kalendorius A3 2018 m. (480x300mm)
"Baltijos kopija" stalinis pastatomas kalendorius A5 2018 m. (140x200 mm)