Atnaujinta: 2019-03-21

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Būtinas gaubtas plaukams (d - 150 mm)
Būtina vilkėti liemenę (d - 70 mm)
Būtina vilkėti liemenę (d - 150 mm)
Būtina vilkėti drabužius (d - 70 mm)
Būtina vilkėti drabužius (d - 200 mm)
Būtina prisisegti pririšimą (d - 70 mm)
Būtina prisisegti pririšimą (d - 200 mm)
Būtina mūvėti pirštines (d - 200 mm)
Būtina avėti batus (d - 200 mm)
Būtina dėvėti šalmą (d - 200 mm)
Dūmų ir šilumos šalinimas (užrašas, 100 x 180 mm)
Avarinis išjungimas (užrašas, 35 x 70 mm)
Vamzdynų ženklinimas. Karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
Dujos (užrašas, 30 x 150 mm)
Patalpas stebi vaizdo kameros (ženklas ir užrašas, 130 x 230 mm)
Nešiukšlinti! (ženklas ir užrašas, 100 x 160 mm)
Stumti. Traukti (kompl., 50 x 150 mm)
Susirinkimo vieta (200 x 200 mm)
Rūkymo vieta (užrašas, 150 x 150 mm)
Pirmoji pagalba (150 x 150 mm)
Privati valda! Teritorija stebima vaizdo kameromis (ženklas ir užrašas, 450 x 750 mm)
Pėstiesiems eiti tik šiuo taku (d - 200 mm)
Būtina vilkėti liemenę (d - 200 mm)
Būtina vilkėti drabužius (d - 250 mm)
Būtina mūvėti pirštines (d - 250 mm)
Būtina dėvėti šalmą (d - 200 mm)
Priešgaisrinis rezervuaras (300 x 300 mm)
Išėjimas į kairę (130 x 130 mm)
Vytis (automobiliui) (150 x 150 mm)
Greitoji pagalba (automobiliui) (200 x 200 mm)

Kalendoriai

"Baltijos kopija" 3 dalių sieninis pakabinamas kalendorius su spiralėmis 2019 m. (800 x 300 mm)
 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS 2018 m.

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
 

Statyba

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
 

Elektra. Šiluma. Dujos

Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės 2018 m. NAUJOS

ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS
Juozas Gudzinskas, Valdas Lukoševičius, Vytautas Martinaitis, Edvardas Tuomas

SANTECHNIKO VADOVAS 2017 m.
Alfredas Packevičius, Saulius Šalna

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-09-01 d.)
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2016-02-11 d.)
Elektros tinklų naudojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-03-28 d.)
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2015-05-12 d.)
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2017-05-22 d.)
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (su pakeitimais iki 2018-12-31 d.)

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (su pakeitimais iki 2016-03-31 d.)
Elektros tinklų apsaugos taisyklės (su pakeitimais iki 2012-12-12 d.)
Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-07-05 d.)
Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-12-27 d.)
Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės (su pakeitimais iki 2018-05-01 d.)
Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-05-01 d.)
Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (su pakeitimais iki 2016-11-24 d.)
Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės (su pakeitimais iki 2018-12-27 d.)

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

ELEKTROS INSTALIACIJA. Bendros žinios ir įrengimas. G. Isoda. (trečias pakeistas papildytas leidimas)
Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės 2018 m. NAUJOS.

Darbų sauga

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (su pakeitimais iki 2016-09-07 d.)
Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniai nurodymai (su pakeitimais iki 2015-01-20 d.)
Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas
Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas
N-2 Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktas (blankų kompl.)
N-1 Nelaimingo atsitikimo darbe aktas (blankų kompl.)
Mokymo žurnalas (klausytojų kategorija)
Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)
Incidentų registracijos žurnalas
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas 2017 m. NAUJA REDAKCIJA. PRIIMAMI UŽSAKYMAI
Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas 2014 m.
 

Priešgaisrinė ir civilinė sauga

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2010 m. (su pakeitimais iki 2014-12-31d.)
 

Sveikatos apsauga, higiena

Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas (HN 123:2013 Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai. Priedas vandens tiekimo sistemos darbams)
Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) registras

Aplinkos apsauga

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas. Atliekų susidarymo suvestinė(mėnesio ataskaita)
Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas. Atliekų susidarymo suvestinė. Duomenys apie atliktas techninės priežiūros ar remonto veiklos operacijas ir aptarnautų automobilių skaičių(mėnesio suvestinė)
 

Teisė

LR DARBO KODEKSAS 2017 m. (antroji laida, 2018-02-01)
 

Transportas

Automobilio remonto paraiška. A4, savaiminio kopijavimo blankai, 500 vnt.
Automobilio remonto paraiška. A4, savaiminio kopijavimo blankai, 1000 vnt.