Atnaujinta: 2022-01-18

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Ugniagesių iškvietimas 112 (40 x 100 mm)

Kietojo kuro katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)

Skystojo kuro katilinė (užrašas, 130 x 230 mm)

Neužstatyti vartų (užrašas, 200 x 300 mm)

Kliūties žymėjimas (raudona / balta (50 x 300 mm)

Motinos ir vaiko kambarys (100 x 100 mm)

Krypties rodyklė 90° (žalia, švytinti, 130 x 130 mm)

Gesintuvas (švytintis, 130 x 130 mm)

Krypties rodyklė 90° (žalia, švytinti, 130 x 130 mm)

Išėjimas (užrašas, švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas žemyn (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas tiesiai (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas Exit (užrašas, švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į kairę (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į kairę žemyn (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į kairę aukštyn (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į dešinę (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į dešinę žemyn (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į dešinę aukštyn (švytintis, 130 x 230 mm)

Avarinis išėjimas (užrašas, švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas (užrašas, švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į kairę (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į kairę žemyn (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į dešinę (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėjimas į dešinę žemyn (švytintis, 130 x 230 mm)

Išėimas tiesiai (švytintis, 130 x 230 mm)

Susirinkimo vieta (švytintis, 200 x 200 mm)

Susirinkimo vieta (švytintis, 200 x 200 mm)

Neužstatyti vartų (užrašas, 200 x 300 mm)

 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

Statybos darbų žurnalo F-17 priedas. Paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas

Statybos darbų žurnalo F-55 priedas. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų, protokolų, skaičiavimų ataskaitų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai

Statybos darbų žurnalo F-15 priedas. Geodezinių kontrolinių nuotraukų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
10,14 Eur.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymų, pastabų, pasiūlymų ir sprendinių žurnalas

 

Statyba

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2020 m.

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
10,14 Eur.

Elektra. Šiluma. Dujos

Potvarkių registravimo žurnalas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų priežiūros darbų registravimo žurnalas

Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalas
NAUJAS 2021-11-01

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (48 psl.)

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

Dujofikuoto objekto pasas

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas

Defektų žurnalas

Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (80 psl.)

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)

 

Darbų sauga

Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)

Incidentų registracijos žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas
 

Priešgaisrinė sauga

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

Budėjimų registras

 

Technikos priežiūra

Techninio įrenginio pasas. Technologinis vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Slėginis indas

Techninio įrenginio pasas. Kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Karšto vandens vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Garo (vandens šildymo) katilas

Techninio įrenginio pasas. Dujinis įrenginys

Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Liftininkų pamainų žurnalas

Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnalas

Sveikatos apsauga, higiena

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) registras

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)

 

Įmonės veiklos organizavimas

Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras

Sutarčių registras

Siunčiamųjų dokumentų registras

Lankytojų registravimo žurnalas

Gautų dokumentų registras

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas

Įsakymų registras

 

KALENDORIAI

Kalendorius "Baltijos kopija" 3 dalių sieninis pakabinamas kalendorius su spiralėmis 2022 m.

Darbo kalendorius "Baltijos kopija" 2022 m." A5 formatas

Kalendorius "Baltijos kopija" stalinis trikampis pastatomas kalendorius verčiamais lapeliais 2022 m." A5 (140 x 200 mm)