Atnaujinta: 2023-05-29

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

SAUGOS ŽENKLAI

Pėstiesiems eiti tik šiuo taku (d - 400 mm)

Pėstiesiems eiti tik šiuo taku (d - 200 mm)

Gaisro aptikimo pultas (užrašas, 130 x 230 mm)

Skaičiai raudoni h-20 (88 vnt.) (lapas, 210 x 297 mm)

Automatikos patalpa (užrašas, 130 x 230 mm)

Skaičiai juodi h-15 (140 vnt.) (lapas, 210 x 297 mm)

Raidės juodos h-13 (140 vnt.) (lapas, 210 x 297 mm)

Valymo priemonių patalpa (užrašas, 130 x 230 mm)

Teritorija stebima vaizdo kameromis (ženklas su užrašu, 200 x 300 mm)

Būtina naudoti akinius (d - 200 mm)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Paduodamas termofikacinis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Žalias fonas-geltona rodyklė-juodas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Karšto vandens cirkuliacija (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Raudonas fonas-balta rodyklė-juodas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Raudonas fonas-baltas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Grįžtamas termofikacinis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Žalias fonas-ruda rodyklė-baltas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Šaltas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Melynas fonas-baltas užrašas)

Vamzdynų ženklinimas su užrašu. Cirkuliacinis karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Melynas fonas-raudona rodyklė-baltas užrašas)

 

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su 2023-04-28 d. pakeitimais)
12,74 Eur. (NAUJA REDAKCIJA NUO 2023-05-01)
RUOŠIAMA SPAUDAI

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas

Statybos darbų žurnalo F-60 priedas. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus sprendimai, pastabos, reikalavimai
(NAUJAS, nuo 2022-07-01)

Statybos darbų žurnalo F-55 priedas. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų, protokolų, skaičiavimų ataskaitų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai

Statybos darbų žurnalo F-17 priedas. Paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-15 priedas. Geodezinių kontrolinių nuotraukų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga

 

Statyba

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su 2023-04-28 d. pakeitimais)
12,74 Eur. (NAUJA REDAKCIJA NUO 2023-05-01)
RUOŠIAMA SPAUDAI

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2020 m.

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

Kranų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas

Krano pamainų žurnalas

Krano nuolatinės priežiūros ir remonto žurnalas

Krano apžiūros žurnalas

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymų, pastabų, pasiūlymų ir sprendinių žurnalas

 

Elektra. Šiluma. Dujos

Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas

Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas

Dujofikuoto objekto pasas

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (80 psl.)

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas

Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)

Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas

Suvartotų gamtinių dujų apskaitos žurnalas (24 psl.)

Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas (Katilinės saugos ir signalizacijos prietaisų tikrinimo žurnalas)

Remonto darbų žurnalas

Potvarkių registravimo žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų priežiūros darbų registravimo žurnalas

Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas

Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalas
NAUJAS NUO 2021-11-01

Defektų žurnalas

Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)

Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )

Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (48 psl.)

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

 

Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

 

Priešgaisrinė sauga

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

 

Technikos priežiūra

Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Liftininkų pamainų žurnalas

Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnalas

Sveikatos apsauga, higiena

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) registras

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)

 

Įmonės veiklos organizavimas

Sutarčių registras

Siunčiamųjų dokumentų registras

Gautų dokumentų registras

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas

Įsakymų registras