Atnaujinta: 2022-05-06

Sveiki, mieli UAB "Rekona" svetainės lankytojai!

Pranešame, kad UAB „Baltijos kopija“ perėmė visą UAB „Rekona“ vykdytą norminių leidinių leidybos ir platinimo veiklą bei elektroninę prekybą.

Maloniai kviečiame Jus ir toliau užsisakinėti leidinius šioje elektroninėje parduotuvėje.

Mūsų adresas: Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, I aukštas
Tel.: (8 5) 265 2630, 279 0709
El. p.: danguole@kopija.lt
www.kopija.lt

Darbo laikas: 8.30-17.00 val.
Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais nedirbame.

LAUKIAME JŪSŲ!

Plakatai (gaminama pagal užsakymus)

Statybų saugos plakatas 1 (840 x 600 mm)

UŽSAKOMI

Statybų saugos plakatas 2 (840 x 600 mm)

UŽSAKOMI

Statybų saugos plakatas 1 (1000 x 700 mm)

UŽSAKOMI

Statybų saugos plakatas 2 (1000 x 700 mm)

UŽSAKOMI

 

SAUGOS ŽENKLAI

Būtina dėvėti šalmą (d - 150 mm)

Nuimti apsaugą draudžiama (d - 150 mm)

Nerūkyti (d - 150 mm)

Čia eiti draudžiama (užrašas, 200 x 300 mm)

Draudžiama rūkyti šio namo balkonuose (ženklas ir užrašas, 250 x 200 mm)

Įspėjimas. Judantys mechanizmai (150 mm)

Gaisrinis čiaupas GČ- (35 x 100 mm)

Skaičiai raudoni h-15 (140 vnt.) (lapas, 210 x 297 mm)

Rūkymo vieta (užrašas LT, EN kalbomis, 150 x 200 mm)

Gesintuvas (130 x 130 mm)

Gaisrinės žarnos ritinys su 112 (130 x 200 mm)

Elektros įvadas (užrašas, 130x230 mm)

Atsargiai! Pavojinga zona (užrašas, 200 x 300 mm)

Teritorija stebima vaizdo kameromis (ženklas ir užrašas, 200 x 300 mm)

Privati valda! Teritorija stebima vaizdo kameromis (ženklas ir užrašas, 500 x 800 mm)

UŽSAKOMI

Išėjimas (užrašas, 130 x 230 mm)

Aplinkai pavojingos medžiagos (GHS 09) (100 x 100 mm)

Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė (150 x 200 mm)

Greitoji pagalba (automobiliui) (200 x 200 mm)

Vamzdynų ženklinimas. Karštas vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Mėlynas fonas-raudona rodyklė)

Vamzdynų ženklinimas. Šaltas geriamasis vanduo (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Mėlynas fonas-balta rodyklė)

Vamzdynų ženklinimas. Paduodamas termofikacinis vanduo (juosta, 50 x 200 mm)
(Žalias fonas-geltona juosta)

Vamzdynų ženklinimas. Grįžtamas termofikacinis vanduo (juosta, 50 x 200 mm)
(Žalias fonas-ruda juosta)

Ortakių ženklinimas. Ortakis iš patalpų (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Baltas fonas-geltona rodyklė)

Ortakių ženklinimas. Ortakis iš lauko (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Baltas fonas-mėlyna rodyklė)

Ortakių ženklinimas. Ortakis į patalpas (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Baltas fonas-raudona rodyklė)

Ortakių ženklinimas. Ortakis į lauką (rodyklė, 50 x 200 mm)
(Baltas fonas-ruda rodyklė)

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
11,25 Eur.

Statybos darbų žurnalo F-7 priedas. Bendrųjų statybos darbų vykdymas

Statybos darbų žurnalo F-55 priedas. Konstrukcijų ir statybos produktų bandymų aktų, protokolų, skaičiavimų ataskaitų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-54 priedas. Statybos produktų atitikties deklaracijų ir kitų dokumentų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-26, F-27 priedai. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-26 priedas. Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai

Statybos darbų žurnalo F-24, F-25 priedai. Paslėptų darbų patikrinimų aktai

Statybos darbų žurnalo F-17 priedas. Paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-15 priedas. Geodezinių kontrolinių nuotraukų registravimas

Statybos darbų žurnalo F-12 priedas. Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų eiga

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymų, pastabų, pasiūlymų ir sprendinių žurnalas

 

Statyba

STATYBOS DARBŲ ŽURNALAS (su visais pakeitimais iki 2018-05-10 d.)
11,25 Eur.

Stropų apžiūros ir bandymų registravimo žurnalas

Strėlino savaeigio krano eksploatavimo žurnalas

Statybinės mašinos eksploatavimo pamainų žurnalas

Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas 2020 m.

Statinio techninės priežiūros žurnalas 2018 m.

RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės
(kopija)

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
(kopija)

RSN 156-94 Statybinė klimatologija
(kopija)

RSN 148-92 Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės
Galioja tik 6 priedas (Dūmtraukio priežiūros taisyklės)
Kitus priedus keičia STR 1.12.07:2004

RSN 125-91 Lietuvos Respublikos kapinių projektavimo taisyklės
(kopija)

Kranų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas

Krano pamainų žurnalas

Krano nuolatinės priežiūros ir remonto žurnalas

Krano apžiūros žurnalas

Kėlimo mašinų ir kėlimo reikmenų apskaitos žurnalas

Dūmtraukio techninis pasas

Dūmtraukio naudojimo ir priežiūros žurnalas

Bėgių keliu važiuojančio krano (bokštinio, tiltinio, ožinio, portalinio) pamainų žurnalas

 

Elektra. Šiluma. Dujos

Techninio aptarnavimo ir gedimų apskaitos žurnalas

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (40 psl.)

Šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas (80 psl.)

Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės
PRIIMAMI UŽSAKYMAI

Ventiliacinių sistemų eksploatavimo žurnalas

Suvirinimo elektra ir dujomis įrenginių periodinių ir profilaktinių apžiūrų bei bandymų registravimo žurnalas

Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės

Skystu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Skirtuminės srovės jungiklių naudojimo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiuose rekomendacijos

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės

Skaidrus dėkliukas 74 x 105 mm ATESTATO, PAŽYMĖJIMO

Saugumo automatikos tikrinimo žurnalas (Katilinės saugos ir signalizacijos prietaisų tikrinimo žurnalas)

Saugos taisyklės vykdant darbus rangos būdu veikiančiuose elektros įrenginiuose

Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius

Remonto žurnalas

Raktų registracijos žurnalas

Potvarkių registravimo žurnalas

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas

Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų defektų žurnalas

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų privalomųjų priežiūros darbų registravimo žurnalas

Paskyrų-leidimų išdavimo apskaitos žurnalas

Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalas
NAUJAS NUO 2021-11-01

Oro kondicionavimo sistemos techninės priežiūros žurnalas

Operatyvinis žurnalas (katilinės operatorių)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 80 psl.)

Operatyvinis žurnalas (bendras, 24 psl.)

Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas (elektros ūkiui )

Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas (šilumos ūkiui)

Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės

Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas

Kontrolės ir neatitikčių registras

Kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Kietu kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės(NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-07-17)

Išdavimo ir grąžinimo žurnalas

Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės

Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės

Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės
Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės

Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Energetinio ūkio įrenginių, užpildytų OAM ir F - dujų turinčiomis medžiagomis, techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (80 psl.)

Energetinio ūkio įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų atlikimo žurnalas (48 psl.)

Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo komisijos protokolų žurnalas

Energetikos darbuotojo pažymėjimas

Energetikos darbuotojo pažymėjimas su dėkliuku

Elektros tinklų naudojimo taisyklės

Elektros tinklų apsaugos taisyklės (NAUJA REDAKCIJA NUO 2020-01-01)

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės

Elektros įrenginių elekrinų parametrų matavimai

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas 2016 m.

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės

Elektros įrenginių apžiūrų, remontų, profilaktinių bandymų žurnalas

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės

Elektrinių įrankių ir pagalbinių įrenginių bandymų ir patikrinimų apskaitos žurnalas

Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės

Dujų kuru kūrenamų katilų pamainų žurnalas

Dujofikuoto objekto pasas

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros žurnalas

Defektų žurnalas

Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės

Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių registras

Įžeminimo įrenginių ir izoliacijos varžų matavimo protokolai

Atsakingo už įmonės elektros ūkį darbuotojo operatyvinis žurnalas

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės

Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (80 psl.)

Įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalas (24 psl.)

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
SPALVOTA

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
NESPALVOTA

Atsiskaitymo knygelė 100 x 210 mm (rodmenų įrašymo knygelė)
 

Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas

Valymo darbų atliekamų pagal planą (grafiką) registravimo žurnalas

Taros techninių apžiūrų žurnalas

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai

Saugaus darbo, eksploatuojant kritimo iš aukščio priemones, išdavimo, registracijos, naudojimo, apmokymo žurnalas

Mokymo žurnalas (klausytojų kategorija)

Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalas

Instruktavimų registracijos žurnalas (darbų saugos)

Incidentų registracijos žurnalas

Elborinių ir abrazyvinių įrankių bandymų žurnalas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas

Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė

Bandymų stendo techninės apžiūros žurnalas

Atestacijos pažymėjimas 74 x 105 mm (knygutė)
Apsauginių priemonių iš dielektrinės gumos bandymų registravimo žurnalas

Apsauginių priemonių apskaitos ir priežiūros žurnalas

Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas
Alkoholio kiekio matuoklio naudojimo registras

Priešgaisrinė sauga

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas

Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas

Iškvietimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalas

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Gaisrinės automatikos įrenginio gedimų apskaitos žurnalas

Budėjimų registras

Technikos priežiūra

Šaldymo įrangos techninis pasas

Techninio įrenginio pasas. Žemo slėgio katilas

Techninio įrenginio pasas. Technologinis vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojamas įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Slėginis indas

Techninio įrenginio pasas. Naftos ir jos produktų saugojimo metaliniai rezervuarai

Techninio įrenginio pasas. Kėlimo įrenginys

Techninio įrenginio pasas. Karšto vandens vamzdynas

Techninio įrenginio pasas. Garo (vandens šildymo) katilas

Techninio įrenginio pasas. Dujinis įrenginys

Technikos priežiūros tarnyboje neregistruojanų potencialiai pavojingų įrenginių registracijos žurnalas

Mobliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklės
Liftų priežiūros taisyklės
Lifto techninių apžiūrų žurnalas

Liftininkų pamainų žurnalas

Kopėčių ir lipynių apskaitos, periodinių apžiūrų ir bandymų registravimo žurnalas

Kėlimo kranų priežiūros taisyklės

Sveikatos apsauga, higiena

Asmens medicininė knygelė
(Sveikatos pasas, Forma Nr. 048/a)

Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas (HN 123:2013 Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai. Priedas vandens tiekimo sistemos darbams)

Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (Forma Nr. 047/a)

Pirminės medicininių atliekų apskaitos registras

Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registras
(kirpykloms, grožio kabinetams ir salonams)

Darbo su sterilizatoriais žurnalas
(medicinos įstaigoms)

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) registras

 

Įmonės veiklos organizavimas

Sutarčių registras

Siunčiamųjų dokumentų registras

Sandėlio apskaitos knyga

Pasiūlymų, prašymų ir skundų registras

Lankytojų registravimo žurnalas

Komandiruočių pažymėjimų registravimo žurnalas

Kelionės lapų apskaitos žurnalas

Gautų dokumentų registras

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas

Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas

Darbo sutarčių registravimo žurnalas

Asmens kortelė A4/2 (blankas)

Įsakymų registras

Įsakymų personalo klausimais registras

Aplinkos apsauga

Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinė

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas. Atliekų susidarymo suvestinė (mėnesio ataskaita)

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas. Atliekų susidarymo suvestinė. Duomenys apie atliktas techninės priežiūros ar remonto veiklos operacijas ir aptarnautų automobilių skaičių (mėnesio suvestinė)

KNYGOS

ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS
Juozas Gudzinskas, Valdas Lukoševičius, Vytautas Martinaitis, Edvardas Tuomas
2011 m.