PLASTIKAS   SAUGOS ŽENKLAI
. Plastikiniai ženklai

Draudžiama šunų ekskrementais teršti aplinką (ženklas su užrašu, 250 x 350 mm)

5.45 € su PVMGyvūnui priteršus viešojo naudojimo teritorijas (šaligatvius, takus, žaliąsias vejas ir kt.), jo savininkas ar už gyvūną atsakingas asmuo privalo nedelsdamas išvalyti priterštą vietą.