RESPUBLIKINėS STATYBOS NORMOS (RSN)   Statyba

RSN 148-92 Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės
Galioja tik 6 priedas (Dūmtraukio priežiūros taisyklės)
Kitus priedus keičia STR 1.12.07:20041.58 € su PVMNeteko galios nuo 2005 m. sausio 1 d. Statybos ir urbanistikos ministerijos 1992-08-17 įsakymo Nr. 144 1 punktu patvirtintaos Gamybinių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės RSN 148-92, išskyrus šių taisyklių 6-ąjį priedą „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“, patvirtintos Statybos ir urbanistikos ministro 1997-11-04 įsakymu Nr. 244 „Dėl RSN 148-92* papildymo 6-uoju priedu“