LIPDUKAS   SAUGOS ŽENKLAI
. Pavojingų medžiagų ir pakuočių

Ūmus toksiškumas (GHS 06) (100 x 100 mm)


0.35 € su PVM