LIPDUKAS   SAUGOS ŽENKLAI
. Gaisrinių saugos priemonių nurodomieji ženklai

Patalpų kategorija Cg (130 x 130 mm)

0.56 € su PVM